COERVER® COACHING WIELKOPOLSKA

Witamy na stronie dedykowanej realizacji globalnego programu szkolenia
Coerver® Coaching, na terenie województwa wielkopolskiego!

NASZE PROGRAMY

PERFORMANCE ACADEMY

Coerver® Coaching Performance Academy to kompleksowy program szkolenia w pełni oparty na Piramidzie Rozwoju Zawodnika (Ball Mastery, Passing & Receiving, Speed with/without Ball, 1v1 Attack and Defense, Finishing, Group Play), z wykorzystaniem elementów Mostu Umiejętności (stopniowanie presji w zajęciach treningowych). Program skoncentrowany na doskonaleniu umiejętności indywidualnych zawodnika, rozwoju percepcji, antycypacji, decyzyjności oraz kreatywności, kształtowanych w formie małych gier zadaniowych.

Program Performance Academy ukierunkowany jest na wzbogacenie procesu treningowego zawodnika, a celem realizacji sesji treningowych jest optymalne uzupełnienie treningu o efektywne metody szkolenia. Praca z zawodnikiem realizowana jest w małej grupie treningowej do 12 zawodników przypadających na jednego trenera (grupy PRO, powyżej 13 roku życia-do czternastu zawodników).  

COERVER® JUST FOR GIRLS

Coerver® Just for Girls to program rozwoju umiejętności piłkarskich, w pełni dedykowany dla dziewczyn w wieku 12-16 lat, realizowany na terenie województwa wielkopolskiego. Praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu szkolenia. Sesje treningowe odbywają się w grupach treningowych do 12 zawodniczek, wyselekcjonowanych według potencjału oraz wieku biologicznego.

Sesje treningowe oparte na formie małych gier zadaniowych, mających wpływ na rozwój szybkości działania z piłą, szybkości reakcji oraz kształtowania decyzyjności wśród zawodniczek. Fundamentalna praca skupiona na dążeniu do perfekcyjnego panowania nad piłką.

INDIVIDUAL PLAYER SUPPORT

Individual Player Support – praca skupiona na podnoszeniu indywidualnych umiejętności zawodników, poprzedzona wnikliwą analizą gry oraz związanych z nią detali. Doskonalenie techniki specjalnej, ze szczególnym akcentem pracy nad rozwojem mistrzowskiego panowania nad piłką. Program przeznaczony dla zawodników oraz zawodniczek w wieku 12-19 lat. Sesje treningowe realizowane są w formie indywidualnej – na trenera przypada 1 zawodnik lub odbywają się w grupach 2-4 osobowych, ukształtowanych według umiejętności zawodników oraz wieku. 

Program skierowany jest dla świadomych zawodników i zawodniczek, ukierunkowanych na rozwój indywidualnych umiejętności piłkarskich poprzez profesjonalny trening. Sesje treningowe charakteryzują się wysoką intensywnością pracy, dużą powtarzalnością działań z piłką oraz realizacją środków treningowych mających na celu kształtowanie u zawodnika percepcji, decyzyjności oraz nauki kreatywnej gry. 

Przewiń do góry