Most umiejętności (The Coerver® Skills Conversion Bridge)

Most umiejętności to metoda nauczania efektywnej gry z wykorzystaniem nauczonych lub doskonalonych umiejętności piłkarskich. Filozofia stopniowania presji polega na przyswajaniu wszystkich aspektów gry z zastosowaniem gradacji trudności. Jednostka treningowa oparta jest o piramidę rozwoju zawodnika oraz temat główny, pod który uwzględniane są wybrane środki treningowe, a także gry dzieląc je na trzy poziomy tworzące most umiejętności:

1. Nauczanie oraz doskonalenie umiejętności (bez wywierania presji)– rozgrzewka wraz z ćwiczeniami w formie analitycznej, utrwalające umiejętności (częste powtarzanie, aby doprowadzić nauczane ruchy do perfekcji).

2. Stres (pół presja)– doskonalenie umiejętności w formie dynamicznej z ograniczonym czasem na wykonanie działania (stopniowy nacisk, poprzez dodawanie szybkości, trudności, liczby ćwiczeń). Płaszczyzna procesu szkoleniowego, w której zawodnik ma podwyższony poziom motywacji, z racji występującej rywalizacji oraz ograniczonego czasu. Wymagana jest od zawodników zwiększona uwaga, natomiast głównie budowane są aspekty pewności siebie oraz kreatywności.

3. Sukces (pełna presja, nacisk)– małe gry zadaniowe odgrywają istotną rolę (gry treningowe realizowane w celu rozwinięcia i usprawnienia umiejętności, zastosowanie gier w równowadze lub przewadze liczebnej). Małe gry zadaniowe (Small Sided Games) to kompleksowa forma treningu piłkarskiego, która w doskonały sposób pozwala kształtować zdolności motoryczne, cechy mentalne czy działania techniczno- taktyczne. Zaletą małych gier zadaniowych jest częsty kontakt z piłką zawodnika, pełne zaangażowanie, kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz stwarzanie realnych sytuacji boiskowych.

Zazwyczaj sesja treningowa zawiera wszystkie trzy poziomy. Jednak głównym celem zastosowania mostu umiejętności jest stały postęp zawodników, aż do osiągnięcia poziomu trzeciego i zdobycia sukcesu przy pełnej presji, czyli wykorzystania umiejętności w warunkach meczowych.

Area Manager Coerver Coaching Wielkopolska
Grzegorz Nazaruk

Przewiń do góry