Piramida rozwoju zawodnika (Pyramid of Player Development)

Współtwórcy programu: Alfred Galustian oraz Charlie Cook przedstawiają metodologię Coerver Coaching jako pełnowartościowy system szkolenia, który oparty jest na kodeksie Coervera, piramidzie rozwoju zawodnika, piramidzie ruchów, unikalnym narzędziu do planowania sesji treningowych oraz moście umiejętności.

Filozofia treningu Coerver Coaching oparta jest na Piramidzie Rozwoju Zawodnika (Pyramid of Player Development), składającej się z sześciu bloków:

 1. Ball Mastery– mistrzowskie panowanie nad piłką,
 2. Receiving & Passing- przyjęcia i podania,
 3. Moves 1 v 1- gra 1 v 1 w ataku i obronie,
 4. Speed- szybkość,
 5. Finishing- wykańczanie akcji,
 6. Group Play (Group Attack)- gra zespołowa.

Ball Mastery- mistrzowskie panowanie nad piłką jest fundamentalną częścią rozwoju zawodnika. Ma ogromny wpływ na eskalację pozostałych bloków piramidy. Praca nad czuciem piłki powinna być systematycznie doskonalona już od najmłodszych lat. Większość czynności związanych z grą opiera się na perfekcyjnym kontrolowaniu piłki. Środki treningowe bazujące na elementach Ball Mastery umożliwiają podnoszenie umiejętności obu nóg równomiernie. Panowanie nad piłką znacznie przyczynia się do poprawy koordynacji ruchowej, elastyczności oraz plastyczności ruchów, kontroli zawodnika nad piłką. Jest również nieodzownym elementem przy nauczaniu oraz doskonaleniu uderzeń piłki, szczególnie wykorzystywane są elementy ”Pull Push”: Inside (wewnętrzna część stopy), Outside (zewnętrzne podbicie), Laces (proste podbicie). Na podstawie obserwacji oraz analizy jasno można stwierdzić o skuteczności progresu zawodnika regularnie wykonującego wskazane działania. Istnieje przeświadczenie mówiące o przypadku, gdy zawodnik wykona 1000 razy poprawnie element ”Pull Push Inside”, będzie potrafił dany element wykorzystać w grze, wykonując poprawne uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy po podłożu. O kompleksowości elementów Ball Mastery, przemawia fakt oddziaływania na wiele płaszczyzn rzemiosła piłkarskiego, również na doskonalenie zwodów, które są integralną częścią dryblingu. Ćwiczenia wykonywane są z piłką w miejscu lub w ruchu, w zależności od poziomu zawodników. Podczas realizacji ćwiczeń związanych z mistrzowskim panowaniem nad piką powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na pokaz oraz detale przekazywane zawodnikom. Poziom środków powinien być dopasowany do umiejętności zawodników oraz należy pamiętać o zasadzie progresywności ćwiczeń.

Receiving & Passing- przyjęcia i podania piłki kolejny nieodzowny element rozwoju zawodnika. W filozofii Coerver Coaching, przyjęcie piłki definiowane jest jako pierwszy kontakt z piłką (First Touch). W tym bloku koncentrujemy się na ćwiczeniach rozwijających pierwszy kontakt z piłką, który jest bardzo istotny na wszystkich poziomach gry. Perfekcyjny pierwszy kontakt polega na przygotowaniu piłki do dalszego działania związanego z grą, w zależności od sytuacji meczowej pod działanie związane z dryblingiem, podaniem piłki, czy finalizację. Szczególny akcent kładziony na minimalizację czasu pomiędzy pierwszym kontaktem, a następującym działaniem.

Główne informacje w nauczaniu oraz doskonaleniu ”First Touch”

 • Pierwszy kontakt nauczamy w czterech płaszczyznach (przód, tył, skos, bok)
 • Symetria metodyki nauczania (50 % NP- 50% NL)
 • Pierwszy kontakt o różnej sile (czucie piłki- propriocepcja)
 • 70 % pierwszy kontakt piłki zagrywanej dołem, 30 % piłki zagrywanej górą
 • Przyjęcie piłki nogą kierunkową
 • Odpowiednia percepcja przed przyjęciem piłki
 • Komunikacja werbalna, niewerbalna
 • Różnorodność bodźców
 • Różnorodność przyjęć
 • Pozycja otwarta
 • Precyzja przyjęcia piłki
 • Nauczanie przyjęcia różnymi częściami stopy, szczególnie wewnętrzną częścią stopy z racji największej powierzchni oraz zewnętrznym podbiciem, ze względu na szybkość działania wynikającej z braku odwiedzenia nogi przed przyjęciem oraz przyjęcie około pół metra przed nogą postawną, naturalność działania. Wykorzystanie odpowiedniej części stopy przez zawodnika wynika z analizy gry, ustawienia na boisku, płaszczyzny przyjęcia oraz przestrzeni przyjęcia, kreowanej przez ustawienie przeciwnika.

Ponadto blok Receiving & Passing  obejmuje podania piłki. Podczas nauczania oraz doskonalenia omawianej umiejętności realizowane środki treningowe, w których główny nacisk położony jest na dokładne, silne oraz kreatywne podania. Podania oraz kontrola pierwszego kontaktu są bardzo istotne na wszelkich poziomach nauczania i trenowania. Rozwój wymienionych elementów ma istotny wpływ na szybkość oraz rywalizację sportową. Zastosowanie środków treningowych rozwijających szybkość i dokładność podań oraz perfekcyjne przyjęcie piłki znajdującej się na podłożu i w powietrzu. Bez ich opanowania umiejętność pracy zespołowej jest niemożliwa.

Moves 1 v 1- gra 1 v 1 w ataku i obronie. Blok skupiający się na realizacji środków treningowych oraz gier wpływających na umiejętność wygrywania pojedynków indywidualnych, pozwalających na utrzymywanie posiadanej piłki oraz kreowanie wolnych przestrzeni na boisku, a zarazem tworzenie przewagi liczebnej. Nauczanie zawodników umiejętności, mającej na celu złamanie bloku defensywnego przeciwnika. Realizacja działań 1 v 1 wpływa na walory piłkarskie, takie jak drybling, umiejętność wykorzystania zwodów, prowadzenie oraz kontrola piłki, ale również na aspekty z zakresu przygotowania ogólnorozwojowego, m. in. równowaga czy koordynacja ruchowa. Warto jednak pamiętać przy stosowaniu ćwiczeń mających na celu rozwój umiejętności gry 1 v 1, na aspekt mentalny. Zawodnicy rywalizując z przeciwnikiem, bądź kolegą z drużyny mają większy poziom motywacji do realizacji założeń, ale przede wszystkim wzrasta pewność siebie oraz płynność wykorzystywania nabytych umiejętności przy pełnej presji ze strony przeciwnika. Podczas wprowadzania działań 1 v 1 płaszczyzna rozwoju umiejętności w ofensywie nie może być izolowana od pracy, i założeń gry w obronie. Trener poprzez odpowiedni coaching w kierunku zawodnika wzbogaca o zachowania w obu fazach gry. Powszechnie trenerzy są świadomi o znaczeniu skuteczności wygrywania pojedynków 1 v 1 w dzisiejszym futbolu, zarówno w ataku, jak i obronie.

Speed- szybkość. Ćwiczenia i gry wpływające na poprawę szybkości lokomocyjnej, z uwzględnieniem szybkości specjalnej związanej z częstą zmianą kierunku biegu, biegu z piłką (prowadzenie piłki, drybling), czasu reakcji, czasu podejmowania decyzji (percepcja), zmiany tempa biegu oraz szybkości działania z piłką. Zgodnie z filozofią Coerver Coaching, poprawa szybkości i jej komponentów uważana jest za płaszczyznę niezbędną do osiągnięcia mistrzostwa sportowego i realizowana jest podczas każdej jednostki treningowej.

„Szybkość w piłce nożnej jest niezwykle istotną zdolnością. Jednak to szybkość myślenia, podejmowania decyzji, czy szybkość reakcji spowoduje, że zawsze będziesz miał przewagę nad przeciwnikiem.” Samuel Eto’o

Finishing- wykańczanie akcji, finalizacja. Ćwiczenia i gry koncentrujące się na doskonaleniu umiejętności piłkarskich związanych z techniką specjalną oraz instynktownym zachowaniem podczas gry, w fazie atakowania, szczególnie w sytuacjach pod bramką przeciwnika. Blok piramidy rozwoju zawodnika, skupiający się na progresie skuteczności w zdobywaniu bramek zarówno nogą wiodącą, jak i niewiodącą oraz umiejętności wykańczania akcji głową.

Group Play (Group Attack)- zespołowa gra ofensywna. Kompleksowy blok, łączący wszystkie elementy umiejętności piłkarskich, realizowany szczególnie w małych grach zadaniowych (Small Sided Games). Szczególny akcent kładziony na rozwój gry kombinacyjnej w małych grupach z naciskiem na atak szybki. Realizacja akcji ofensywnych, skupiających się na szybkim działaniu kombinacyjnym w fazie atakowania, tworzonym przez trzech lub czterech zawodników.

Piramida Rozwoju Zawodnika przedstawia elementy realizowane podczas każdej sesji treningowej Coerver Coaching. Do zrozumienia oraz realizacji filozofii, niezbędna jest obszerna wiedza z zakresu wszystkich narzędzi stworzonych przez następców Wiela Coervera. Ci, którzy jej nie zgłębili, mogą uznać , że nie zawiera elementów, niezbędnych do efektywnej pracy podczas procesu szkolenia. Jednakże już sama Piramida Rozwoju Zawodnika obrazuje nieodzowne detale do ukształtowania modelu mistrza, rozpatrując płaszczyznę umiejętności piłkarskich.

Area Manager Coerver Coaching Wielkopolska
Grzegorz Nazaruk

Przewiń do góry